Januári vizsgaidőszak

Létrehozva: 2020.12.23. 12:26 Módosítva: 2021.02.02. 08:16

 

VIZSGAREND A 2020/21-ES TANÉV JANUÁRI VIZSGAIDŐSZAKÁBAN

 

Tanár

Tantárgy

Dátum

Idő

Terem

A következő hallgatók vizsgázhatnak

Prof.dr Ivanović Josip

Családpedagógia

 

2021.01.18.

9,00

 

 

10,00

 

 

11,00

7

U3-/18, u-5/18,u-7/18, u-9/18, u-10/18, u-11/18, u-12/18, u-13/18

u-14/18, u-15/18, u-17/18, u-20/18, u-22/18, u-24/18, u-16/18

óvók

Gábrity Eszter

Idegen nyelv 1. – angol

 

Idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése

2021.01.18.

9,00

10,00

11,00

3

*

Prof.dr. Borsos Éva

Bevezetés a term.tud.

Más tárgyak

2021.01.19.

9,00

11,00

7

 

Prof.dr Hózsa Éva

Mesepoétika

Vajdasági magyar irodalom

2021.01.19.

9,00

11,00

3

 

Prof.dr Németh Ferenc

Master

 Neveléstörténet

2021.01.19.

11,00

12,00

 

 

Prof.dr Bene Annamária

Fonetika

Morfológia

Szintaxis

2021.01.19.

8,00

9,15

10,30

DISZT

 

Prof.dr Pintér K. Valéria

Matematikadidaktika-írásbeli

2021.01.20.

10,00

DISZT

 

Prof.dr Ivanović Josip

Bevezetés a pedagógiába

2021.01.20.

9,00

 

 

10,00

 

 

11,00

 

7

Vd-1/20, vd-4/20, vd-5/20, v-3/20, v-4/20, v-6/20, v-7/20, v-8/20, v-9/20, v-10/20

v-12/20, v-13/20, v-14/20, u-1/20, u-2/20, u-4/20, u-5/20, u-6/20, u-7/20, u-8/20

 

u-9/20, u-10/20, u-11/20, u-12/20, u14/20, u-15/20, u-16/20, u-20/20, u-21/20

Dr. Hegedűs Katalin

Minden tantárgy

2021.01.20.

10,30

3

 

Prof.dr Vukov R. Éva

Bev. a szociolingvisztikába

Magyar nyelv és irodalomtanítás módszertana

2021.01.21.

10,00

11,00

3

 

Prof.dr Pintér K. Valéria

Kovács Elvira

Játékműhely

2021.01.21.

10,00

6

 

Prof.dr Raffai Judit

Népköltészet

2021.01.21.

11,00

 

7

u-22/19, u-20/19, u-19/19, u-18/19, u-17/19, u-16/19, u-14/19, u-12/19

Prof.dr Ivanović Josip

Korszerű didaktikai törekvések-master

2021.01.22.

9,00

 

 

10,00

 

 

11,00

7

Mu-1/20, mu-2/20, mu-3/20, mu-4/20, mu-5/20, mu-6/20, mu-7/20, mu-8/20, mu-9/20

Mu-14/20, mu-15/20, mv-1/20, mv-2/20, mv-3/20, mv-4/20, mv-5/20, mv-7/20

mv-8/20, mv-9/20, mv-10/20, mu-11/20, mu-10/20, mu-12/20, mu-13/20

Prof.dr Dévavári Zoltán

Vallástörténet

Történelem

2021.01.25.

9,00

11,00

7

 

Prof.dr Hózsa Éva

Gyermekirodalom

 

 

2021.01.25.

9,00

10,00

3

óvó                tanító                      

Prof.dr Hózsa Éva

Komparatív irodalom

2021.01.26.

9,00

3

 

Gábrity Eszter

Idegen nyelv 1. – angol

 

Az idegen nyelv tanítás elméleti alapjai

2021.01.26.

9,00

10,00

11,00

6

*

Prof.dr Ivanović Josip

Bevezetés a didaktikába-írásbeli

Bevezetés a didaktikába-szóbeli

2021.01.26.

9,00

12,00

DISZT., 7

7

 

Prof.dr Pintér K. Valéria

Matematikadidaktika-szóbeli

 

 

 

 

Más tárgyak, master

2021.01.27.

10,00

 

 

11,00

 

12,00

7

u-1/18, u-3/18, u-5/18, u-7/18, u-9/18, u-10/1/, u-11/18, u-12/18

u-13/18, u-14/18, u-15/18, u-20/1/, u-22/18, u-24/18

 

 

Dr. Hegedűs Katalin

Minden tantárgy

2021.01.27.

10,30

3

 

Prof.dr Vukov R. Éva

Fonetika, morfológia, kommunikáció

 

 

Master

2021.01.28.

10,00

 

 

12,00

3

k-1/20, k2/20, k-3/20, k-4/20, k-5/20, k-7/20, k-8/20, k-9/20, k-11/20, k-12/20

Prof.dr Raffai Judit

Népköltészet-néphagyomány

 

Master

2021.01.28.

11,00

 

9,00

6

v-1/20, v-2/20, v-3/20, v-4/20, v-6/20

Doc.dr Halasi Szabolcs

Testnevelés módszertan

 

 

 

 

 

 

 

Tetsnevelés alapjai

 

2021.01.28.

9,00

 

 

10,00

 

 

 

11,00

12,00

 

13,00

 

 

14,00

7

u-1/18, u-3/18, u-5/18, u-7/18, u-9/18, u-10/18, u-11/18, u-12/18

u-19/18, u-14/18, u-15/18, u-16/18, u-17/18, u-18/18, u-20/18, u-22/18, u-24/18

ÓVÓ

u-1/19, u-2/19, u-3/19, u-4/19, u-6/19, u-8/19, u-9/19, u-10/19

u-12/19, u-14/19, u-16/19, u-17/19, u-18/19, u-19/19, u-20/19, u-22/19

ÓVÓ

Doc.dr Halasi Szabolcs

Szabadidő és sportaktiv. szervezése 

Testi fejlődés, mozgásfejlődés

Testnevelés

2021.01.29.

11,00

8.00

9,00

7

 

Prof.dr Németh Ferenc

Polgári szokáskultúra

 

 

 

Polgári nevelés

2021.01.29.

11,00

 

12,00

 

13,00

3

v-1/19, v-3/19, v-4/19, v-5/19, v-7/19, v-8/19, v-9/19, v-10/19

v-11/19, v-13/19, u-1/19, u-12/19, u-17/19

Prof.dr Dévavári Zoltán

A balkán története

Master

2021.02.01.

9,00

10,00

7

 

Doc.dr Beke Ottó

Másodlagos szóbeliség

2021.02.01.

12,00

13,00

3

 

ÓVÓ

 

TANíTÓ

Povazai S. Leonora

Zenekultúra módszertan-tanító

                                            -tanító

                                            -tanító

A gyermek zenei alkotása

 

Zene és játék

2021.02.01.

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

5

*

Prof.dr Takács Márta

Pedagógiai kutatásmódszertan és statisztika -master

2021.02.01.

9,00

6

ÓVODAPEDAGÓGUS MESTER+MU-1/20, MU-2/20, MU-3/20

Prof.dr Takács Márta

Matematika 1, A matematikai fogalmak alapelemei

Számítógép alk. az óvodai foglalkozásokon

Számítógép alk. a matmatikaoktatásban

2021.02.02.

9,00

12,00

13,00

6, 8

 

Povazai S. Leonora

Zenei nevelés módszertana-óvó

 

Master

2021.02.02.

9,00

10,00

11,00

5

*

Gábrity Eszter

Idegen nyelv 1. – angol

Master

Master

2021.02.02.

9,00

10,00

11,00

3

*

Dr. Hegedűs Katalin

Minden tantárgy

2021.02.03.

10,30

3

 

Prof.dr Francišković Dragana

Szerb mint nem anyanyelv 1 – A csop

Szerb mint nem anyanyelv 1 – B csop

Szerb mint nem anyanyelv 2

Bev. a szerb mint nem anyanyelv tan. módszertanába

Szerb nyelvi gyakorlatok

2021.02.03.

9,00

10,00

9,00

11,00

11,00

DISZT

 

Prof.dr Takács Márta

Pedagógiai kutatásmódszertan és statisztika -master

2021.02.03.

9,00

7

TANíTÓ MESTER

Prof.dr Vukov R. Éva

Bev. az anyanyelvi tantárgypedagógiába

 

 

Fonetika, morfológia, kommunikáció

2021.02.04.

10,00

 

 

12,00

3

U-24/18, U-22/18, U-20/18, U-18/18, U-17/18, U-26/18, U-15/18, U-14/18

 

V-14/20, V-13/20, V-12/20, V-11/20, V-10/20, V-9/20, V-8/20, V-7/20, V-6/20, V-5/20

Prof.dr Raffai Judit

Népköltészet

 

 

Master

2021.02.04.

11,00

 

 

9,00

6

U-10/19,  U-9/19, U-8/19, U-6/19, U-4/19, U-3/19, U-2/19, U-1/19

Prof.dr Francišković Dragana

Standard szerb szaknyelv-master

MODUL – Szerb nyelv

2021.02.05.

9.00

 

DISZT

 

Prof.dr Horák Rita

Ökológia

Master

Egyéb tárgyak

2021.02.05.

9,00

10,00

12,00

7

 

Doc.dr Gelencsérné B. Márta

A hátrányos helyzetű tanulók integrációja

A sajátos igényű gyerekekkel való munka módszertana

2021.02.05.

10,30

11,30

3

 

Doc.dr Beke Ottó

Helyesírás 1. csop

                   

 

2. csop

                  

 

 

 

 3. csop

2021.02.08.

10,00

 

 

12,00

 

 

 

 

14,00

DISZT

VD-1/20, VD-2/20, VD-4/20, VD-5/20, U-1/20, U-2/20, U-4/20, U-5/20, U-6/20, U-20/20, U-21/20

U-7/20, U-8/20, U-9/20, U-10/20, U-11/20, U-12/19, U-12/20, U-14/20, U-15/20, U-16/20, U-17/18, U-18/19

KOMMUNIKÁTOROK

Doc.dr Grabovac Beáta

Bevezetés a pedagógiai pszichológiába

                                                                     

A hátárnyos helyzetű tanulók motivációja

2021.02.08.

9.30

11.00

12.30

6

tanító

óvó

 

Prof.dr Takács Márta

Matematika 2

Érdekes matematika

2021.02.09.

9,00

12,00

6

 

 

Prof.dr Németh Ferenc

A magyar művelődés európai vonatkozásai

2021.02.09.

11,00

7

 

Gábrity Eszter

Master

2021.02.09.

9,00

10,00

3

*

Prof.dr Francišković Dragana

MODUL-A szerb mint nem anyanyelv tanítás módszertana

2021.02.09.

9.00

3

 

Prof.dr Hózsa Éva

Zakinszki Toma Viktória

Műfajelmélet és médiaműfajok 1

2021.02.09.

10,00

8

 

Prof.dr Námesztovszki Zsolt

Az informatika alapjai

                                      

2021.02.09.

9,00

10,00

11,00

12,00

INF

*

Doc.dr Grabovac Beáta

Bevezetés a pszichológiába

2021.02.10.

9.30

11.00

12.30

DISZT

 kommunikátor

 tanító

ÓVÓ

Dr. Hegedűs Katalin

Minden tantárgy

2021.02.10.

10,30

3

 

Doc.mr Torok Melinda

Képzőművészeti gyakorlat

Bevezetés a képzőművészetbe

2021.02.10.

9,00

9,15

8

 

tanító

Prof.dr Farkas Róbert

Minden tantárgy

2021.02.11.

11.00

6

 

Prof.dr Görög Noémi

Zenetörténet legjelentősebb korszakai

Óvodai ének-zene

MAster

2021.02.11.

10.00

5

 

Prof.dr Vukov R. Éva

Bev. az anyanyelvi tantárgypedagógiába

 

 

Fonetika, morfológia, kommunikáció

2021.02.11.

10,00

 

 

12,00

3

U-5/18, U-7/18, U-9/18, U-10/18, U-11/18, U-12/18, U-13/18

 

K-13/20, K-14/20, K-15/20, V-1/20, V-2/20, V-3/20, V-4/20

Doc.mr Torok Melinda

Bevezetés a képzőművészetbe

Bevezetés a művészettörténetbe

2021.02.11.

9,15

11,00

8

óvó

Prof.dr Raffai Judit

Népköltészet-néphagyomány

 

Master

2021.02.11.

11,00

 

9,00

7

v-14/20, v-13/20, v-12/20, v-11/20, v-9/20, v-7/20

Prof.dr Námesztovszki Zsolt

Az informatika alapjai

 

Egyéb tárgyak                                

2021.02.11.

9,00

10,00

11,00

INF

*

Prof.dr Görög Noémi

A zenekultúra alapjai

 

 

 

 

Vokális inszt. tanfolyam

2021.02.12.

10,00

 

11,00

 

 

12,00

5

u-1/20, u-2/20, u-4/20, u-5/20, u-6/2, u-7/20, u-8/20, u-9/20

u-15/20, u-16/20, u-20/20, u-21/20, u-17/13, u-11/20, u-10/20

Prof.dr Lepeš Josip

Testnevelés módszertan-master

Szabadidőszervezés-master

Gyógytestnevelés-master

2021.02.12

9,00

10,00

11,00

7

 

Prof.dr Samu János

Minden tantárgy

2021.02.12.

10,00

3

 

Bács Ódry Ágnes

Idegen nyelvi szóbeli gyakorlatok-angol

 

2021.01.18.

10,00

11,00

6

tanító

óvó

Bács Ódry Ágnes

Idegen nyelv 1. – angol

 

2021.01.26.

9,00

 

10,00

 

11,00

 

12,00

8

K-7/20, U-1/20, U-5/20, U-8/20, U-12/20, U-15/20

V-1/20, V-2/20, V-4/20, V-5/20, V-9/20, V-12/20

K-9/20, K-12/20, U-2/20, U-6/20, U-7/20, U-11/20

U-14/20, U-20/20, V-3/20, V-8/20, V-10/20

 

Megjegyzés: A *-gal jelölt tárgyaknál a tanárok fogják az időpontok szerint beosztani a hallgatókat.

Címkék
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.